• MISJA

     

    "SZKOŁA PODSTAWOWA W OSOWIE RODZINNĄ SZKOŁĄ SUKCESU"

    Pełna nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Osowie. 

    Siedziba szkoły: Osowo, ul. Wielewska 23, 83-440 Karsin. Budynek własnością Gminy Karsin. 

    Typ szkoły: publiczna, wiejska.  

    Rodzaj szkoły: ogólnodostępna

    Organ prowadzący szkołę: Gmina Karsin, z siedziba przy ul. Długiej 222, 83-440 Karsin

    Organ nadzorujący szkołę: Pomorski Kurator Oświaty

    Szkoła działa na podstawie przepisów Prawo oświatowe oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. 

    1. Szkoła jest organizacją i programową podstawą systemu oświaty powołaną do realizacji konstytucyjnego prawa do nauki. 
    2. Szkoła ta jest instytucją samorządową o charakterze świeckim. 
    3. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom jednolite podstawowe wykształcenie stanowiące podbudowę do dalszej edukacji w szkole ponadpodstawowej. 
    4. Szkoła Podstawowa w Osowie jest ośmioletnią szkołą podstawową. 
    5. Nauka w szkole jest obowiązkowa i bezpłatna. 
    6. Oddział Przedszkolny jest integralną częścią szkoły.  
    7. Przy szkole funkcjonuje Punkt Przedszkolny w Osowie, który jest integralną częścią szkoły.   
    8. Do Punktu Przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku od trzech do pięciu lat.   
    9. Organizacja punktu przedszkolnego została określona w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXVI/193/13 Rady Gminy Karsin z dnia 12 lutego 2013 r.
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Osowie
   • (+48) 586873385
   • Osowo
    ul. Wielewska 23,
    83-440 Karsin
    83-440 Karsin Osowo
    Poland
   • Dyrektor szkoły:
    Sylwia Gruchała Więsierska
   • Sekretarz szkoły:
    Emilia Kiedrowicz
   • Pedagog szkolny
    Ewa Bal:
    CZWARTEK
    tel. SP Osowo (58) 68 73 385
    Tel. kontaktowy w pozostałe dni: 608 451 539
   • Logopeda:
    ELŻBIETA TRZCIŃSKA
    ŚRODA
    tel. SP Osowo (58) 68 73 385
  • Logowanie